Lise Arasınıf Takviye

Lise Arasınıf Takviye

Tam öğrenme modeli örnek alınarak her ünitenin sınıftaki tüm öğrenciler tarafından tam olarak kavranması sağlanır. Konu tekrarları ve bol örnek çözümleri ile her ünitenin kazanımları öğrencilere aktarılır. Alanında yetkin ve deneyimli öğretmen kadrosuyla;

  • MEB müfredatına uygun ders anlatımıyla öğrencinin okul başarısını arttırmak ve sınavlara eksiksiz hazırlanmalarını sağlamak amaçlanır.
  • Akademik Takvimli sisteme dayalıdır, böylece yıl boyunca tüm dersler planlı bir şekilde anlatılır.
  • Öğrencinin gereksinim duyduğu tüm sınavlara yönelik bilgi ihtiyaçları karşılanır.
  • Video-Konferans Dersleri ile ünite tekrarları yapılır ve konular pekiştirilir.
  • Yoğunlaştırılmış ders, etüt ve soru çözümleri uygulanır.
  • Öğrencilerimizin kurumumuzda girdikleri sınavlar takip edilerek, eksiklikleri belirlenir. Bu eksiklikler birebir çalışmalarla giderilir.